Tải Windows và Office các phiên bản

 • Bộ cài đặt windows các phiên bản: Windows XP 32bit; Windows XP 64bit;  Windows Vista; Windows 7; Windows 10…
 • Bản ghost các windows các phiên bản: Windows XP 32bit; Windows XP 64bit;  Windows Vista; Windows 7; Windows 10…
 • Bộ cài Office các phiên bản…

Link tải phía dưới:

Danh mục: ,

Mô tả

Tải về Các phiên bản windows và Office

1. Download Windows XP

    1.1 Download windows XP SP3 32bit:

 • Dung lượng: 589MB
 • Link tải | Download:  OneDrive
 • Mã SHA-1: 66AC289AE27724C5AE17139227CBE78C01EEFE40

1.2 Download windows XP SP2 64bit:

 • Dung lượng: 589MB
 • Link tải | Download:  OneDrive
 • Mã SHA-1: CD9479E1DBAD7F26B8BDCF97E4AA71CBB8DE932B

2. Bộ cài Windows Vista Service Pack 2

2.1 Download Windows Vista Enterprise 32 bit

 • Link tải 32bit:   OneDirve
 • SHA-1: C74C2A7A44179D48A7702E6AA321E48C4512D159

2.2 Download Windows Vista Enterprise 64 bit

 • Link tải 64bit: OneDrive
 • mã SHA-1: B1A450ABBE43D7843CA502964C1E8E3CC7DCBFC5

2.3 Download Windows Vista Business 32 bit

 • Link tải 32bit:   OneDirve
 • SHA-1: 98C2FE41181C140F4CC8ED6245F5C788D4E21350

2.4 Download Windows Vista Business 64 bit

 • Link tải 64bit: OneDrive
 • mã SHA-1: A5B061685EF2BF1D72D6B15710266C3196321702

2.5 Download Windows Vista Multiple 32 bit

 • Link tải: 32bit
 • SHA-1: 25AD9A776503E6A583BEC07879DBCC5DFD20CD6E

2.6 Download Windows Vista Multiple 32 bit

 • Link tải 64Bit
 • SHA-1: AAEE3C04533899F9F8C4AE0C4250EF5FAFBE29A3

3. Bộ cài windows 7 Service Pack 1:

3.1 Bản Thin PC 32bit dành cho các máy cấu hình yếu:

3.2 Download Windows 7 32bit Starter

 • Link: OneDrive
 • SHA-1: E1653B111C4C6FD75B1BE8F9B4C9BCBB0B39B209

3.3 Download Windows 7 32bit Starter

3.4 Bản Windows 7 Home Premium 32bit

 • Link: Fshare | OneDrive
 • SHA-1: 6071B4553FCF0EA53D589A846B5AE76743DD68FC

3.5 Bản Windows 7 Home Premium 64bit

 • Dung lượng 3,09GB
 • Link: Fshare | OneDrive
 • SHA-1: 6C9058389C1E2E5122B7C933275F963EDF1C07B9

3.6 Bản Windows 7 Professional 64bit:

 • Dung lượng:
 • Link: Fshare | OneDrive
 • SHA-1: 0BCFC54019EA175B1EE51F6D2B207A3D14DD2B58

3.7 Bản Windows 7 Professional 32bit:

 • Dung lượng: 2.39GB
 • Link: Fshare | OneDrive
 • SHA-1: D89937DF3A9BC2EC1A1486195FD308CD3DADE928

3.8 Bản Windows 7 Ultimate 64 bit

 • Dung lượng: 3.09GB
 • Link tải: Fshare | OneDrive
 • SHA-1: 36AE90DEFBAD9D9539E649B193AE573B77A71C83

3.9 Bản Windows 7 Ultimate 32 bit

 • Dung lượng:  2.39GB
 • Link tải: Fshare | OneDrive
 • SHA-1: 65FCE0F445D9BF7E78E43F17E441E08C63722657

3.10 Bản Windows 7 Enterprise 64 bit

 • Dung lượng:  2.96 GB
 • Link tải: Fshare | OneDrive
 • SHA-1: A491F985DCCFB5863F31B728DDDBEDB2FF4DF8D1

3.11 Bản Windows 7 Enterprise 32 bit

 • Dung lượng:  2.27 GB
 • Link tải: Fshare | OneDrive
 • SHA-1: 4E0450AC73AB6F9F755EB422990CD9C7A1F3509C

4. Download Windows 7 SP1 Final Updates

4.1 Windows 7 SP1 final updates Ultimate 32 bit

4.2 Windows 7 SP1 final updates Ultimate 64 bit

4.3 Windows 7 SP1 final updates Professional 32 bit

4.4 Windows 7 SP1 final updates Professional 64 bit

4.5 Windows 7 SP1 final updates Home Premium 32 bit

4.6 Windows 7 SP1 final updates Home Premium 64 bit

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Tải Windows và Office các phiên bản”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *