Khóa học Toeic từ A đến Z

Danh mục:

Mô tả

Khóa học Unica về ngoại ngữ:

 • Chiến lược học toeic từ A đến Z
 • + Phần 1: Tên học phần
  Bài 1: Giới thiệu về giảng viên và khóa học
  Bài 2: Giới thiệu tổng quan về đề thi TOEIC
  
  + Phần 2: Listening Part 1: Photos
  Bài 3: Cấu trúc và kỹ năng làm bài phần mô tả tranh
  Bài 4: Các cấu trúc thường gặp trong dạng tranh về vật
  Bài 5: Các cấu trúc thường gặp trong dạng tranh về người
  Bài 6: Mẹo làm bài part 1 và bẫy nên tránh
  Bài 7: Luyện tập part 1
  
  + Phần 3: Listening Part 2: Question-Response
  Bài 8: Giới thiệu cấu trúc và phương pháp học phần nghe part 2
  Bài 9: Kỹ năng làm bài part 2 và các bẫy cần tránh
  Bài 10: Các dạng câu chức năng và câu trả lời luôn đúng
  Bài 11: Câu hỏi về người (phần 1)
  Bài 12: Câu hỏi về người (phần 2)
  Bài 13: Từ vựng chức danh & phòng ban
  Bài 14: Bài tập câu hỏi về người
  Bài 15: Câu hỏi về nơi chốn (phần 1)
  Bài 16: Câu hỏi về nơi chốn (phần 2)
  Bài 17: Bài tập về câu hỏi nơi chốn
  Bài 18: Câu hỏi về thời gian (phần 1)
  Bài 19: Câu hỏi về thời gian (phần 2)
  Bài 20: Câu hỏi về thời gian (phần 3)
  Bài 21: Bài tập về câu hỏi thời gian
  Bài 22: Câu hỏi về nguyên nhân/mục đích
  Bài 23: Bài tập về câu hỏi nguyên nhân/mục đích
  Bài 24: Câu gợi ý (phần 1)
  Bài 25: Câu gợi ý (phần 2)
  Bài 26: Bài tập về câu gợi ý
  Bài 27: Lời mời
  Bài 28: Nhờ giúp đỡ
  Bài 29: Xin phép
  Bài 30: Bài tập lời mời, nhờ giúp đỡ, xin phép
  Bài 31: Câu hỏi về số lượng
  Bài 32: Bài tập câu hỏi số lượng
  Bài 33: Câu hỏi ý kiến (phần 1)
  Bài 34: Câu hỏi ý kiến (phần 2)
  Bài 35: Câu hỏi ý kiến (phần 3)
  Bài 36: Bài tập câu hỏi ý kiến
  Bài 37: Câu hỏi lựa chọn
  Bài 38: Bài tập câu hỏi lựa chọn
  
  + Phần 4: Listening Part 3: Short Conversations
  Bài 39: Giới thiệu cấu trúc và nội dung chủ điểm phần nghe part 3
  Bài 40: Các dạng câu hỏi và cách nghe để trả lời chúng
  Bài 41: Chiến lược làm bài part 3
  Bài 42: Bài luyện tập part 3
  
  + Phần 5: Listening Part 4: Talks
  Bài 43: Giới thiệu cấu trúc và chủ điểm nội dung part 4
  Bài 44: Chiến lược làm bài part 4
  Bài 45: Bài tập part 4
  
  + Phần 6: Reading Part 5: Sentence Completion
  Bài 46: Tổng quan về part 5
  Bài 47: Danh từ (Nouns)
  Bài 48: Tính từ (Adjectives)
  Bài 49: Động từ (Verbs)
  Bài 50: Trạng từ (Adverbs)
  Bài 51: Đại từ (Pronouns)
  Bài 52: Công thức thì (Tense Formula)
  Bài 53: Động từ khiếm khuyết (Auxiliaries)
  Bài 54: Liên từ (Conjunctions)
  Bài 55: Giới từ (Prepositions)
  Bài 56: Câu cầu khiến (Causative)
  Bài 57: Câu điều kiện (IF Clause)
  Bài 58: Đảo ngữ (Inversion)
  Bài 59: Cụm động từ (Phrasal Verbs)
  
  + Phần 7: Reading Part 6: Text Completion
  Bài 60: Tổng quan và kỹ năng làm bài part 6
  Bài 61: Luyện tập part 6
  
  + Phần 8: Reading Part 7: Reading Comprehension
  Bài 62: Tổng quan về part 7
  Bài 63: Các dạng câu hỏi thường gặp
  Bài 64: Các kỹ năng và tiến trình làm bài part 7
  Bài 65: Lá thư thương mại (Business Letter)
  Bài 66: Thư điện tử (Email)
  Bài 67: Bài quảng cáo (Advertisement)
  Bài 68: Thông báo (Memo)
  Bài 69: Bài báo (Article)
  Bài 70: Tổng kết

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Khóa học Toeic từ A đến Z”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *